Infinite Mission Building the Bridge

Welkom bij Infinite Mission

Business-analyse, informatie-analyse, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, testen

Infinite Mission ondersteunt complexe veranderings-trajecten, waarbij een ICT-component aanwezig is.

Zij doet dit op meerdere terreinen: het vooronderzoek, het schrijven van functionele specificaties, het schrijven van technische ontwerpen, het opstellen van testgevallen, het begeleiden van ontwikkelaars en testers.

Onze benadering is functioneel èn technisch. We geloven in een pragmatische aanpak. 

Onze specificaties zijn helder (zonder wollige begrippen) en goed leesbaar voor alle niveaus in de projectorganisatie: directie, programma-management, projectleiders, technici, product managers, proces-eigenaren en eindgebruikers.
Jan-Pieter van Acht | Infinite Mission

Jan-Pieter van Acht

Business-analist, informatie-analist, functioneel en technisch ontwerper, tester

Jan-Pieter (1967, TU Eindhoven informatica) is een ervaren business- cq informatieanalist, functioneel ontwerper en tester, met specialisatie het bankwezen (wholesale en retail), het verzekeringswezen en de overheid, tevens met internationale ervaring.  


Competenties

De competenties van Infinite Mission BV

Infinite Mission is op diverse terreinen betrokken bij complexe automatiserings-trajecten:

 • Het schrijven van impact-analyses, quick scans, beslisdocumenten, basisontwerpen en visie-documenten,
 • Het schrijven van functionele ontwerpen,
 • Het schrijven van test-scripts,
 • Het uitvoeren van testen,
 • Het begeleiden van ontwikkelaars en testers. 

 

Werkwijze

Goede werksfeer, samenwerking, scope afbakening

Infinite Mission hanteert de volgende werkwijze: 
 • Het realiseren van een goede sfeer op de werkvloer: het persoonlijk contact leggen met alle vertegenwoordigers van alle betrokken partijen,
 • Het vermogen creatief te zijn, dus buiten de kaders te durven te treden,
 • Het goed afbakenen van prioriteiten: critical, must have en should have,
 • Het strak en helder documenteren, afgestemd op de doelgroep, zonder overbodige paragrafen, zonder wollig taalgebruik, 
 • Het verzorgen van het review- en akkorderingsproces in de gehele organisatie.


Lees meer

Business analyse

Het innemen van diverse perspectieven

Bij het onderzoeken van bedrijfsprocessen, systemen en gebruikerswensen zal Infinite Mission een blended approach volgen. Infinite Mission bekijkt een probleem vanuit diverse invalshoeken door met meerdere stakeholders in gesprek te gaan. 

Daarnaast brengen we stakeholders bij elkaar, om wederzijds begrip te bevorderen.  Met name de eindgebruikers-organisatie en de technici. 
We kijken naar gebruikerswensen, de noodzaak ervan (de business case), en wegen deze af tegen de technische mogelijkheden.  


Lees meer

Testen

Voorbereiding, prioritering, heldere registratie van bevindingen en regelmatig overleg

Infinite Mission heeft veel ervaring in het testvak.

De volgende aanpak wordt gehanteerd in 'Infinite Mission's test approach':
 • Voorbereiding (aanmaak testgevallen, laten akkorderen van alle testgevallen),
 • Prioritering van testgevallen,
 • Een door alle betrokkenen goed te lezen registratie van bevindingen.
Aandacht wordt besteed aan
 • Testen van de normal flow,
 • Testen van grensgevallen (minimale waarden en maximale waarden),
 • Testen van onrealistische data (monkey test),
 • Simuleren van diverse fout-situaties.
Lees meer

Kennisgebieden

Processen, functies en techniek met elkaar verweven

Infinite Mission baseert haar succes op kennis, enthousiasme en een pragmatische aanpak. 


Daarbij streven we om altijd weer onze grenzen op te schuiven. We beperken ons niet tot één onderwerp, maar verdiepen ons weer graag in nieuwe materie.

 


Lees meer

Ervaringen

Internationale bank, effectenbank, grootbank

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Deze corporate bank begeeft zich in het Japanse wholesale segment.

Het betreft vrijwel alle zakelijke produkten: corporate loans, Foreign Exchange (FX), liquiditeitsbeheer (interbancaire deposito’s en nostro rekeningen), collections (direct debits), binnenlands betalingsverkeer, buitenlands betalingsverkeer (SWIFT), daily statements, centrale bank rapportages, FX options, current account, standard bank confirmations, certificates of balance, general ledger (grootboek), notional cash pooling en authorisatiesystemen voor de front en de back office.

Van Lanschot Bankiers

Van Lanschot Bankiers is voor haar SEPA betalingen en SEPA incasso’s overgegaan op een nieuwe architectuur gekoppeld aan Equens’ systemen. 

Functionele ontwerpen en RfC’s zijn beschreven en acceptatie-testen zijn uitgevoerd. Het betreft het testen van de fiattering, de logging van alle betalingen, klantrapportages (MT940, camt53) en het boekingsproces. 

Infinite Mission vervulde tevens de brugfunctie tussen Van Lanschot en de leverancier Accenture.  

 

ING Bank

ING migreerde in diverse Tango projecten (‘waves’) zakelijke klanten met hun produkten naar het Target platform (het Postbank platform).

Voor de migratie van de VV-rekening zijn onderdelen van het PID (Prince 2) beschreven en beslisdocumenten gemaakt voor de project board.

Daarnaast zijn diverse requirements opgesteld en de architecten ondersteund bij het kiezen van oplossingen.

Het betreft aanpassingen aan kantoorapplicaties,  aanpassingen aan de zakelijke internetapplicatie en de interfacing tussen het ING platform en het Postbank platform.

Daarnaast zijn werkprocessen beschreven, die bijdragen aan een éénduidig bedieningsconcept (front office – mid office – back office) voor de aanvraag, wijziging, revisie en opheffing van zakelijke rekeningen. 

Contact